Oddílové webové stránky – příprava a předávání podkladů.

 

Tvorba stránek je časově dosti  náročná a nevhodnou formou informací můžete tvůrce dovést až k šílenství. Pokusím se stručně nastínit, jak nejlépe a nejjednodušeji připravit podklady pro zveřejnění na internetové stránce.

 

  1. CO ZVEŘEJNIT

mějte na mysli, kdo všechno má a může vaše informace prohlížet a číst, nakolik ho zajímají podrobnosti a kolik času je ochoten věnovat vašemu sdělení. Co je nesmírně zajímavé pro Vás a pár spřátelených duší, může být unavující pro desítky dalších . Stručně podaná informace řekne často více než obsáhlé slohové cvičení , které nikdo nedočte do konce. A stránky takto pojaté mají šmrnc, eleganci a jsou dobře a často naštěvovány.  Texty je vhodné doplnit obrázky, fotkami , nákresy. sdělení se tím neobyčejně oživí. Zase je nutno pečlivě vybírat.

 

  1. JAKÁ FORMA, JAKÉ FORMÁTY

pro tvorbu webových stránek používám program Front Page (FP). Jsou i lepší , ale tento už jakžtakž umím a nic mě nestojí.

Stránka je doslova skládána, slepována v tomto programu jako koláž – texty, obrázky, grafika pozadí, odkazy jinam. Proto mi nepomůže, když dostanu text i s obrázkama nacpaný v sobě. To je strukturně něco jiného. Jde to sice překopírovat do FP, ale výsledkem jsou děsně velké soubory, které se velmi pomalu načítají a otvírají.

Potřebuju dodat jen surový či mírně upravený materiál. Zdatnější uživatel to bez potíží zvládne.

 

  1. TEXT

je možno napsat ve WORDU , případně v WORDPADU. Neřešte formátování, ozdobná písma a jiné vychytávky. Ideální je čistý text, rozdělený do odstavců, gramaticky správný. Pokud chcete přímo z textu odkazovat (otvírat) na foto, stačí příslušnou část textu napsat jinou barvou. Nutno je samostatně dodat i cíl odkazu, tedy např. foto. Pokud je určen názvem odkazu, stačí, pokud by to nebylo jednoznačné, pak do závorky přidat název cílového obrázku .Odkaz se otvírá jako samostatná fotka v odpovídající velikosti. Funkci odkazu udělám ve FP.

Příklad : Stoupali jsme už dvě hodiny , když tu se před námi objevila mohutná převěj. Museli jsme ji obejít (foto: kolpre.jpg ) po pravé straně u skal. Pak jsme stoupali dále. 

K textovému souboru jsou dodány 2 obrázky s názvy prevej.jpg  a kolpre.jpg , které mají otvírat po kliknutí na vybarvená slova nebo slovní spojení.

 

  1. OBRÁZKY, SCHEMATA, FOTKY

jsou ideální ve formátu *.jpg, případně *.bmp, *.tif . Jiné po domluvě, radši vystačme s těmito. Co se týče jejich kvality a velikosti (což spolu úzce souvisí), pokud si s tím nevíte rady, nechte je v surovém, tedy většinou větším stavu, jak jste je např. vyfotili.

q      Pokud se mají fotky zobrazovat na stránce samostatně, je ideální velikost kolem 700 x 500 pixelů. Kvůli rychlosti načítání i omezenému prostoru na webovém serveru je nutno obrázky komprimovat (zhustit a bohužel znekvalitnit) na velikost do 100 kB. I samotné zmenšení obrázku (jeho fyzická délka x šířka ) jej zmenší o nějaké kB, komprese je však většinou nevyhnutná.

q      Pro fotky do textu vložené je vhodná velikost okolo 300 x 200 pixelů a objemu do 30kB. je na nich ještě něco vidět. Takové obrázky se načítají spolu s textem. I z nich lze udělat odkaz na načtení a otevření fotky ve větší velikosti, pokud je dodána.

q      Dále se do textu dají vložit minifotky, na kterých sice není nic vidět, ale mohou sloužit jako ozdoby či odkazy. Velikost cca 100 x 80 pixelů, do 10 kB.

q      Fotografie , na kterých vám záleží , je vhodné upravit. Já to někdy dělám , ale zabere to hodně času. Z dostupných programů např. v Microsoft Foto editor (součást Windows). Upravuje se ořez – odkrojí se nechtěné části snímků, jas, kontrast, barevné vyvážení, případně další nabízené efekty. Následuje určení konečné velikosti a nakonec uložení, obvykle s kompresí na požadovanou velikost. Každý program funguje trošku jinak a je dobré si výsledek vyzkoušet. Takto upravený snímek už mohu jen nakopírovat na správné místo a stvořit na něj případné odkazy.

q      Fotografie do galerie fotografií jsou podobně velké jako odkazované, tedy kolem 700x600 pixelů a do 100 kB . Vlastní galerie je tvořena přímo ve FP . Jsou možné 4 předvolené vzory (presentace – tu používám, koláž – náhodné seskupení fotek a dvě uspořádání v řádcích nebo sloupcích – lze sem dopsat k fotkám i poznámky, názvy apod., ale nechtějte to po mně) . Do galerie by měly jít podle mě ucelené soubory fotek – výběr, které stojí za to. Do galerie lze psát a kopírovat  i text pro základní stránku společný.

 

5.    NÁZVY SOUBORŮ

Windows dnes sežere co se názvu týče téměř vše. Web nikoliv. Takže vážení, s názvy je dost často problém a  jsou často příčinou , proč stránky nebo odkazy nechodí.

Nicméně pravidla pro názvy jsou jednoduchá, jen je třeba je důsledně dodržovat:

q      počet písmen názvu je maximálně 8

q      za tečkou následuje přípona tvořená třemi písmeny

q      povolena jsou pouze malá písmena, bez háčků a čárek

q      jsou povoleny číslice 0 – 9

q      je povoleno podtržítko (spodní pomlčka)

q      není dovolena mezera

q      nejsou dovoleny znaky jako     @, &, . ,? , *,  !,  - pomlčka, apod.

U názvů k sobě patřících (např. souboru fotek) je vhodné používat systematické názvy (třeba brn6_14.jpg , jinak se tom množství zamotáme a možná začnem i opakovat. Nicméně snažím se to uhlídat.

 

  1.  SHRNUTÍ

V ideální případě očekávám  textový soubor s vlastním textem a vyzačenými odkazy, cíle odkazů (fotky) v připravené velikosti , vše s korektními názvy. Může to být podle velikosti na disketě (do 1,4 MB), CD, DVD, ale i e-mailem. Adresu s téměř neomezenou kapacitou dat sdělim na vyžádáni.

Směsi textu a fotek nadále nebudu zpracovávat. V podstatě by bylo možné posílat i hotovou stránku , ale při následném kopírování nemusí být správně směrovány adresy odkazů. Chce to vyzkoušet.

 

Těchto pár řádků jsem smolil přes dvě hodiny. Mějte mě rádi. A snažte se, těšim se na Vaše materiály .

                                    Kolda