Příspěvky a poplatky HO Hodonín  (r. 2013)

 

Příspěvky ČHS na r. 2013    

děti a mládež do 18 let (nar. 1995 a později) 100 Kč
děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství)  zdarma
junioři od 19 do 25 let (nar. 1994 - 1988) 300 Kč
dospělí do 60 let (nar. 1987 - 1953) 400 Kč
senioři nad 60 let (nar. 1952 a dříve) zdarma

 

Příspěvky HO

- řádní členové HO:                                        500 kč - uhrazena tělocvična na kalendářní rok

- řádní členové HO: úhrada za ½ r.                       250 kč – uhrazena tělocvična na  pololetí

- studující v denním studiu                                 250 kč - uhrazena tělocvična na kalendářní rok

- studující v denním studiu:úhrada za ½ r.                125 kč - uhrazena tělocvična na pololetí

- registrovaní členové                                        50 kč – v případě používání tělocvičny doplatí příspěvky

- čestní členové                                               0 kč - v případě častějšího používání tělocvičny doplatí

                                                                                              příspěvky

- členové výboru HO, TJ a instruktoři                     250 kč - uhrazena tělocvična na kalendářní rok

 

Výcvik horoškoly

- základní                                                 2 200 kč

- studující v denním studiu                               1 300 kč

- vstup do oddílu bez výcviku (pro pokročilé lezce)        500 Kč


 

Vstupné do tělocvičny a na umělou stěnu

(splatné okamžitě při vstupu)

členové oddílu, kteří nemají zaplacenou tělocvičnu            30 kč /trénink

hosté   (nečlenové)                                             50 kč /trénink ,

                                                         nebo 1000 Kč /rok

                       ( resp. 400Kč  září - prosinec, 600Kč leden - červen )


 

Půjčovné materiálu:              

materiál

Půjčovné

 pro členy HO

Kč/kus/akci

Půjčovné

 pro nečleny HO

Kč/kus/den

Vratná záloha

 pro nečleny HO

Kč/kus/akci

Cepín

30

50

1500

Mačky

30

50

1500

ledov. skoby 3 ks

30

50

1500

plast. boty

30

50

1500

Přilba

30

50

1500

Lav. sonda + lopata

50

50

1500

Lavinový pípák

30

Jen se schválením výboru - 50

Stanoví výbor

lano zdarma ---  
   

---

 

 

Záloha se skládá před zapůjčením věci.

V případě poškození zapůjčené věci hradí uživatel opravu nebo přiměřenou náhradu. O výši rozhodne výbor HO .

Půjčovné nehradí

- nováčci při výcviku horoškoly

- instruktoři  


Pojištění pro úhradu nákladů spojených se záchrannou akcí v případě nehody - volitelné

(hledání, transport vč. leteckého, repatriace, akutní nemoci, úrazy ...)

 

Pojištění Kolumbus  , volitelné pojištění pro záchranku a lékařskou péči při úraze v cizině, bližší podmínky na stránkách ČHS,

možno sjednat pouze prostřednictvím oddílu a svazu ČHS,

 

Pojištění OAV  a DAV - individuelní pojištění jako součást členství rakouského, připadně německého svazu.

O podmínkách se dočtete na webových stránkách svazu, možnost slev či výhodnějšího kolektivního sjednání.

Lze výhodně kombinovat členství v ČHS a OAV.

 

Lze sjednat i krátkodobá pojištění, pozor na plnění v případě provádění horolezecké činnosti či turistiky,

některá pojištěmí mají významná omezení.

 

OAV , DAV je něco dražší než Kolumbus, ale s výrazně vyšším krytím finančně i rozsahem, se slevami na chatách a jinými výhodami.


 

Schváleno Valnou hromadou HO Hodonín a platné od 1.1.2013