Výroční členská schůze Horolezeckého oddílu TJT Hodonín

se uskutečnila v pátek 2.12.2005

Zúčastnilo se 22 členů oddílu  a 2 hosté. Smutná je neúčast většiny nováčků oddílu.

V současné době má oddíl necelých 50  členů.

Oficiální část zápis

          Miroslava Horáková, Jiří Klapal, Petr Jetelina, Jakub Novák, Vít Kozlík

Volná část : promítání fotografií a videa z akcí