Měl jsem možnost vidět na vlastní oči od počátku do konce pád prvolezce.
A protože k neštěstí chybělo málo, rád bych se s vámi o tuto zkušenost podělil.
aktéři: jistič i lezec zřejmě zkušení lezci (podle toho co lezli předtím i potom), váhový poměr asi 70 : 100 kg
 
scéna: přírodní téměř svislá skála, cesta vedená mírně šikmo,  nástup  do cesty  z plošiny, pod plošinou se pata skály svažuje dolů
 
zajištění cesty: zánovní borháky v rakouském duchu, dostatečně blízko sobě
použitá výstroj: lano jednoduché, okolo 10 mm, jistič používal Reverzo, sedací úvazky

1.dějství:

 1. lezec vylézá nad poslední zapnuté jištění, překonává skalní blok a dolézá k hornímu borháku (poslednímu v cestě - od předchozího vzdáleného cca 3,5 m)
 2. komunikuje s jističem, který jej pozorně sleduje, ten v té chvíli stojí asi 2,5 m od skály, aby na lezce viděl
 3. z poněkud nestabilní pozice se lezci daří zavěsit expresku
 4. dobírá k sobě lano (necelé 2 m ) a snaží se zapnout jej do expresky
 5. neudrží se na skále a vypadává ze stěny

2.dějství:

 1. lezec padá volně vzduchem ve vzpřímené poloze
 2. při napnutí lana je poněkud zbržděn, stočen okolo úvazku a krátkým kyvadlem "přistává" na stěně v horizontální poloze, zády se udeří do skály
 3. jistič je stržen a vytažen k prvnímu (zapnutému) borháku, dá se předpokládat i nějaký prokluz v jistící pomůcce
 4. zachycení pádu je velmi dynamické, ovšem lezec končí asi 1 m pod úrovní nástupní plošiny !
 
Finále:
 1. lezec zůstává viset asi 1 m nad zemí a 1 m pod úrovní nástupu
 2. jistič visí u prvního postupového jištění
 3. okolo stojícím se tají dech, ale naštěstí !!!!! se nikomu nic vážného nestalo (oděrky a spáleniny nepočítaje)
 4. jistič se spustí a postaví, spustí lezce, který se postaví a odváže
 5. všichni se v duchu i nahlas ptají, jak se to mohlo stát ?
 6. po ošetření drobných oděrek lezou dál.
 
 
 
 
 

 

 

(obrázky jsou překresleny z pořízené fotografie místa, vzdálenosti jsou reálné s přihlédnutím ke zkreslení perspektivou)

 

 

Co se tedy stalo a proč?

nejdřív trocha matematiky

 • délka pádu - odhadem  asi 13-15 m  , tereticky by měl lezec spadnout jen 9 m ( 2x /3,5+1/ m)
 • zbylý rozdíl = prodloužení pádu (o 4 - 6 m) jde na vrub prokluzu (cca 1 m), vzdálenosti jističe od prvního borháku a jeho vytažení (3 m), průtažnosti lana (20%  na délce 13 m je 2,6 m)
 • délka činného lana = 3,5 m (vzdálenost posledních presek) + 1 m (lano k sedáku) + 9 m (od jističe po vratnou presku)  = 13,5 m
 • šikovnější spočítají i teoretický pádový faktor  = 9 / 13,5   =   0,66
 • Enormní a nebezpečnou délku pádu způsobila jednoznačně vzdálenost jistícího od stěny spolu se značným váhovým rozdílem obou lezců a minimální tření v postupových jištěních (srovnané přibližně v přímce). Pád byl zachycen velmi dynamicky (s tím, že dynamika byla z větší části nekontrolovaná - vytažení jistícího), což lezci "zpříjemnilo" dopad, ovšem v případě, že by nepadal do prohlubně, ale k nástupu, dopadl by tvrdě na zem v horizontální poloze .

  Kde udělali soudruzi chybu:

 • jištění ze sebe bez dodatečného zajištění - při značném hmotnostním rozdíle lezců nutnost
 • navíc oba bez přilby - vážné nebezpečí úrazu hlavy
 • -------------------------------------------------

  viděl, dlouho rozvažoval, spočítal a sepsal Kolda                                                        září 2009

  P.S. A budu si to dlouho pamatovat.