Začalo to pozvánkou :

 

Horolezecký oddíl  a ASPV při TJ Turist Hodonín

                  zve v rámci Dnů zdraví v Hodoníně

všechny zájemce o lezení na

 Den otevřených dveří na lezecké stěně

ZKUSTE SI NĚCO VYLÉZT

v neděli 11. října 2009

od 1000 do 1700 hodin

v tělocvičně ZŠ na Vančurově ulici v Hodoníně

vchod v zadní  části školy.

Postačí vám pouze čistá sportovní obuv.

Další informace o našem

horolezeckém oddíle a chystané akci najdete na:

 www.horhod.org

 

 

Přišlo se podívat asi 40 lidiček ve věku od 7 do 44 let, z nich si vlastní lezení vyzkoušelo 25 odvážlivců. Všichni , kteří se dostali až vršek stěny, dostali sladkou odměnu a ti co náhodou nevylezli až nahoru, dostali sladkou cenu útěchy. Kromě lezení měli možnost zvláště malí zkusit si uvázat pořádný uzel.

 

 

 

 

 

V naší malé anketě mezi návštěvníky nám odpovědělo 34 lidiček.

Věk se pohyboval mezi 7 a 44 lety, 12 dětí do 10 let, 2 školáci v kategorii 11-15 let, 3 mládežníci 16-20 let, 2 mladí 21-30  let a zbytek většinou rodiče nad 30 let. Jen 15 uvedlo, že o HO v Hodoníně věděli už dříve, 23 si zkusilo lezení. Potěšující je, že jen 5 osob považuje horolezectví za sport bláznů.a 26 by rádo přišlo i příště.

 

 

 

další fotky najdete na http://horhod.rajce.idnes.cz/