Horolezecký oddíl  a ASPV při TJ Turist Hodonín
 
   uspořádal v rámci Dnů zdraví v Hodoníně
  
   v sobotu 8. října 2011
 
   Den otevřených dveří
 na lezecké stěně
 
 
 
   Od 12 do 19 hodin přišlo téměř 50 návštěvníků 
   a asi polovina si zkusila i své lezecké umění.
   Převládali děti ze základních škol, jako již tradičně.
   Našli se mezi nimi i děti pohybově velmi nadané,
   pro které je lezení zcela přirozeným pohybem.
   nad jiné vynikala dívenka jménem Eliška,
   která to zkusila dokonce i na boso a docela úspěšně.
 
   Oddíl bohužel pro tyto děti nemá  a ani neuvažuje
   o zřízení lezeckého kroužku.
   Rodiče se můžou obrátit na břeclavský oddíl,
   kde i s dětmi pracují.
 
   Věřím, že ti, kteří k nám zavítali, strávili pěkné odpoledne
   a že příště přijdou zase a vezmou třeba své kamarády a známé.
 
   Všem, kteří se na přípravě a zajištění podíleli, patří  dík nejen
   od návštěvníků, ale i ode mne.
 
   Kolda